Spółka „Koleje Małopolskie”

Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. została powołana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2 grudnia 2013 r. Firma jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący w Spółce funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki.

Koleje Małopolskie mają działać w sferze użyteczności publicznej, w szczególności poprzez:

 • realizację wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem,
 • rozwijanie nowoczesnej komunikacji kolejowej na terenie województwa małopolskiego,
 • wykorzystanie węzłów przesiadkowych Park&Ride z innymi przewoźnikami (MPK, inni przewoźnicy),
 • zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,
 • wprowadzenie cykliczności przewozów,
 • zwiększenie komfortu podróży,
 • integrowanie komunikacji publicznej,
 • zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników (komunikacja miejska) oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruch pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,
 • doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,
 • poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,
 • zakup i modernizację taboru kolejowego.

Koleje Małopolskie będą obsługiwać przede wszystkim linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). W pierwszym etapie mają zostać uruchomione trzy linie SKA:

- Tarnów – Kraków – Trzebinia,
- Sędziszów – Kraków – Podbory Skawińskie,
- MPL Balice – Kraków – Wieliczka Rynek

Tabor spółki do obsługi połączeń aglomeracyjnych stanowić będzie 10 elektrycznych składów, w tym 6 trójczłonowych i 4 dwuczłonowe, które w ramach umowy dzierżawy zostaną udostępnione Kolejom Małopolskim przez samorząd województwa. W 10 pociągach spółki będzie 2 500 miejsc.

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczkilogo