Zmiana rozkładu jazdy od 10 marca 2019 r.

Drodzy Podróżni, w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 10 marca 2019 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów.

KONTYNUACJA PRZERWY W RUCHU NA ODCINKU:

KRAKÓW GŁÓWNY – KRAKÓW PŁASZÓW – KRAKÓW BIEŻANÓW – PODŁĘŻE

W całym okresie obowiązywania zmienionego rozkładu jazdy (od 10 marca do 8 czerwca) w dni robocze kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:45-14:20. Wyjątek stanowić będzie okres długiego weekendu majowego – od 29 kwietnia do 3 maja, kiedy to ruch pociągów będzie się odbywać bez przeszkód.

Podobnie jak w poprzednich rozkładach jazdy, zmiany w kursowaniu dotyczyć będą pociągów SKA1 i SKA3:

  • Za 8 pociągów SKA3 zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków Główny – Podłęże.
  • Pociąg 33415 relacji Kraków Główny (odj. 13:50) – Tarnów pojedzie drogą okrężną przez Kraków Nową Hutę. Dla obsługi pominiętych stacji i przystanków na odcinku Kraków Główny – Podłęże zostanie dodatkowo wprowadzony autobus zastępczy.
  • Za odwołane pociągi SKA1 na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia zostanie wprowadzone honorowanie biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

UTRUDNIENIA NA TRASIE SKA2 KRAKÓW – SĘDZISZÓW OD 20 MAJA

Od 20 maja pojawią się utrudnienia w ruchu na trasie SKA2. Wskutek wprowadzenia ruchu jednotorowego pomiędzy stacjami Zastów i Niedźwiedź na potrzeby kontynuacji prac remontowych przez zarządcę infrastruktury, odwołane zostaną dwie pary pociągów w relacji Kraków – Miechów, natomiast część pociągów będzie kursować według zmienionych godzin odjazdów. Kontynuacja takiej organizacji ruchu planowana jest również w kolejnej korekcie rozkładu jazdy po 8 czerwca.

SKIEROWANIE CZEŚCI KURSÓW SKA3 DROGĄ OKRĘŻNĄ ORAZ DO STACJI KRAKÓW OLSZA

Ze względu na kolejne fazy przebudowy stacji Kraków Główny oraz Kraków Płaszów i związaną z tym ograniczoną dostępnością krawędzi peronowych, zmianie ulegnie trasa niektórych pociągów SKA3:

  • 6 kursów na odcinku Kraków Główny – Podłęże będzie kursować drogą okrężną przez Kraków Nową Hutę z pominięciem stacji i przystanków na tym odcinku. Przejazd trasą okrężną nie wpłynie negatywnie na łączny czas trwania podróży i poprawi punktualność kursów, ze względu na ominięcie newralgicznego odcinka Kraków Płaszów – Podłęże.

Za 3 spośród wymienionych wyżej kursów zostanie dodatkowo wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków Główny – Podłęże obsługująca stacje i przystanki pomijane przez pociąg. Autobusy będą na stacji Podłęże skomunikowane z pociągami.

  • 2 kursy rozpoczną i skończą bieg na stacji Kraków Olsza. Dojazd ze stacji Kraków Główny możliwy będzie dzięki skomunikowaniu na stacji Kraków Płaszów z pociągiem SKA1.

OGRANICZENIA W MAJU I CZERWCU NA TRASIE TARNÓW – NOWY SĄCZ – KRYNICA-ZDRÓJ

Z uwagi na wprowadzenie całodobowej przerwy w ruchu na potrzeby przebudowy wiaduktu na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka w dniach 13-23 maja zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi Kolei Małopolskich na odcinku Stróże – Nowy Sącz / Krynica-Zdrój.

Ponadto dodatkowe zamknięcia torowe na potrzeby remontu przejazdów kolejowych spowodują konieczność wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej za pociągi do i z Krynicy:

  • W dniach 6-10 maja oraz 7-8 czerwca – na odcinku Muszyna – Krynica Zdrój
  • W dniach 27-30 maja oraz 3-7 czerwca – na odcinku Żegiestów – Krynica Zdrój

PRZERWA W RUCHU POCIĄGÓW DO JASŁA

Ze względu na rozpoczęcie kompleksowej modernizacji torowiska na odcinku Stróże – Gorlice Zagórzany od 14 marca do 21 czerwca wstrzymany zostanie ruch pociągów. Za pociągi w relacji Kraków Główny – Jasło zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Stróże – Jasło.

Dodatkowo celem zapewnienia skomunikowania dla podróżnych z Gorlic w kierunku Rzeszowa, w miejsce pociągu relacji Nowy Sącz – Jasło uruchomiony zostanie autobus zapewniający w niedziele dojazd do Jasła i możliwość przesiadki na pociąg do Rzeszowa.

Szczegółowe informacje o zmianach zostały zawarte w tabelach rozkładu jazdy w ulotce, na stronie przewoźnika oraz w gablotach ogłoszeń na stacjach i przystankach.

MOŻLIWE UTRUDNIENIA

Pomimo dokładania wszelkich starań dla prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja linii kolejowych może powodować opóźnienia pociągów m.in. ze względu na prowadzenie ruchu po jednym torze, a także możliwe usterki urządzeń sterowania ruchem lub rozjazdów, na które Koleje Małopolskie sp. z o.o. jako przewoźnik nie ma wpływu.

Za wszelkie niedogodności, z którymi mogą się Państwo spotkać podczas podróży w związku z prowadzoną modernizacją uprzejmie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące realizacji przejazdu pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o. o. prosimy przekazywać na adres e-mail: pasazer@malopolskiekoleje.com.pl.

 

Rozkłady jazdy obowiązujące od 10.03.2019 r.:

- SKA1 Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko (obowiązuje w okresie 10.03.2019 - 8.06.2019)

- SKA2 Kraków Główny - Sędziszów (obowiązuje w okresie 10.03.2019 - 19.05.2019)

- SKA2 Kraków Główny - Sędziszów (obowiązuje w okresie 20.05.2019 - 8.06.2019)

- SKA3 Kraków Główny - Tarnów (obowiązuje w okresie 10.03.2019 - 8.06.2019)

Kraków Główny - Tarnów - Nowy Sącz / Krynica-Zdrój / Jasło (obowiązuje w okresie 10.03.2019 - 8.06.2019)

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki