Nowy rozkład jazdy 2018/19 od 9 grudnia 2018 r.

Drodzy Podróżni,

W dniu 9 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy 2018/19. Oznacza to, że zmiany wprowadzane w tym dniu wynikać będą nie tylko z prowadzonych robót torowych, ale również z modyfikacji oferty przewozowej na kolejny rok przez przewoźników i organizatorów przewozów.

WIĘCEJ KURSÓW DO NOWEGO SĄCZA I KRYNICY ORAZ WIELICZKI

Nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Małopolskich od 9 grudnia 2018 r. pozostanie bez większych zmian zarówno pod względem obsługiwanych tras, jak również liczby uruchamianych pociągów. Nowością w rozkładzie jazdy 2018/19 będzie poranny pociąg zapewniający codzienny dojazd z Krakowa do Nowego Sącza na godzinę 10:30, w weekendy, ferie oraz wakacje wydłużony do Krynicy (przyjazd o 12:00). W drodze powrotnej pociąg ten będzie wyjeżdżał z Krynicy o 17:10, natomiast w dni robocze rozpocznie bieg na stacji Piwniczna o 18:09.

Dobre wieści mamy również dla podróżnych na trasie SKA1 – zgodnie z deklaracjami PKP PLK, najpóźniej od czerwca 2019 r. zarówno do Wieliczki jak i do Lotniska powinna wrócić 30-minutowa częstotliwość pociągów w następującym kształcie:

- co godzinę Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Lotnisko (jak obecnie)

- co godzinę Kraków Główny – Kraków Lotnisko (dogęszczenie do cyklu 30-minutowego)

- co godzinę Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Płaszów – Kraków Olsza (dogęszczenie do cyklu 30-minutowego)

Do czasu zakończenia prac torowych, które umożliwią uruchomienie tych pociągów, kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Na odcinku Kraków Główny – Kraków Lotnisko pozostanie w formie zbliżonej do dotychczasowej, zwiększona zostanie natomiast liczba kursów pomiędzy Wieliczką a Krakowem. Autobusy z Wieliczki wyjadą co godzinę rano pomiędzy 4:55 a 8:55 oraz popołudniu od 15:05 do 19:05. Z Krakowa Głównego odjazdy będą odbywać się odpowiednio rano w godzinach 5:30-8:30 natomiast popołudniu 14:35-18:35.

Ponadto, pasażerów z pewnością ucieszy fakt, że od 9 grudnia połowę pociągów relacji Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko znów obsłużą nowoczesne pociągi Newag Impuls.

KONTYNUACJA PRZERWY W RUCHU NA ODCINKU KRAKÓW GŁÓWNY – KRAKÓW PŁASZÓW – KRAKÓW BIEŻANÓW – PODŁĘŻE W GODZINACH 9:50 - 14:20

W okresach od 10 do 19 grudnia 2018 r. oraz od 7 stycznia do 8 marca 2019 r. w dni robocze kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:50-14:20. Podobnie jak w poprzednich rozkładach jazdy zmiany w kursowaniu dotyczyć będą pociągów SKA1 i SKA3.

ZAKOŃCZENIE ROBÓT NA TRASIE SKA2 KRAKÓW – SĘDZISZÓW

Wraz ze zmianą rozkładu jazdy zakończą się najbardziej uciążliwe prace torowe na odcinku Kraków Batowice – Słomniki, które dotychczas były przyczyną znaczących zmian w godzinach odjazdów, wydłużonych postojów na stacjach pośrednich oraz licznych opóźnień pociągów SKA2.

Niewielkie ograniczenia w ruchu utrzymają się jedynie w okresie od 9 do 22 grudnia, kiedy to wskutek ruchu jednotorowego pomiędzy Zastowem a Niedźwiedziem wciąż odwołane pozostaną dwie pary pociągów w relacji Kraków – Miechów, natomiast część pociągów będzie kursować według zmienionych godzin odjazdów. Skala utrudnień będzie jednak zdecydowanie mniejsza niż do tej pory.

Od 23 grudnia, po zakończeniu wszystkich prac, przywrócone zostanie kursowanie pociągów SKA2 według cyklicznego rozkładu jazdy co około 30 minut w godzinach szczytu oraz co około 60 minut poza szczytem.

Należy również zaznaczyć, że od 9 grudnia pociąg 23847 będzie kursować w wydłużonej relacji Sędziszów (05:25) – Kraków Główny (odj. 06:36) – Kraków Płaszów (06:44), co pozwoli zapełnić lukę w połączeniach pomiędzy Krakowem Głównym, a Krakowem Płaszowem w godzinach 6:00-7:00.

SKIEROWANIE CZEŚCI KURSÓW SKA3 DROGĄ OKRĘŻNĄ ORAZ DO STACJI KRAKÓW OLSZA

Ze względu na kolejne fazy przebudowy stacji Kraków Główny oraz Kraków Płaszów i związaną z tym ograniczoną dostępność krawędzi peronowych, zmianie ulegnie trasa niektórych pociągów SKA3:

- 5 kursów na odcinku Kraków Główny – Podłęże będzie kursować drogą okrężną przez Kraków Nową Hutę z pominięciem stacji i przystanków na tym odcinku. Przejazd trasą okrężną nie wpłynie negatywnie na łączny czas trwania podróży i poprawi punktualność kursów, ze względu na ominięcie newralgicznego odcinka Kraków Płaszów – Podłęże.

-  2 kursy rozpoczną i skończą bieg na stacji Kraków Olsza. Dojazd do i ze stacji Kraków Główny możliwy będzie dzięki skomunikowaniu na stacji Kraków Płaszów z pociągami SKA1.

Do stacji Kraków Olsza zostaną skierowane również weekendowe kursy powrotne z Zakopanego, a ponadto przez przystanek na Olszy przejedzie jeden z popołudniowych pociągów SKA2 z Kozłowa, kursujący wyjątkowo w okresie 9-22 grudnia drogą okrężną do stacji Kraków Płaszów.

Szczegółowe informacje o zmianach zostały zawarte w tabelach rozkładu jazdy w ulotce, na stronie przewoźnika oraz w gablotach ogłoszeń na stacjach i przystankach.

MOŻLIWE UTRUDNIENIA

Pomimo dokładania wszelkich starań dla prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja linii kolejowych może powodować opóźnienia pociągów m.in. ze względu na prowadzenie ruchu po jednym torze, a także możliwe usterki urządzeń sterowania ruchem lub rozjazdów, na które Koleje Małopolskie sp. z o.o. jako przewoźnik nie ma wpływu.

Za wszelkie niedogodności, z którymi mogą się Państwo spotkać podczas podróży w związku z prowadzoną modernizacją uprzejmie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące realizacji przejazdu pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o. o. prosimy przekazywać na adres e-mail: pasazer@malopolskiekoleje.com.pl.

Rozkłady jazdy obowiązujące od 9.12.2018 r.:

- SKA1 Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko (obowiązuje w okresie 9.12.2018 - 9.03.2019)

- SKA2 Kraków Główny - Sędziszów (obowiązuje w okresie 9.12.2018 - 22.12.2018)

- SKA2 Kraków Główny - Sędziszów (obowiązuje w okresie 23.12.2018 - 9.03.2019)

- SKA3 Kraków Główny - Tarnów (obowiązuje w okresie 9.12.2018 - 9.03.2019)

- Kraków Główny - Tarnów - Jasło / Nowy Sącz - Krynica-Zdrój (obowiązuje w okresie 9.12.2018 - 9.03.2019)

- Kraków Główny / Nowy Sącz - Jasło (obowiązuje w okresie 9.12.2018 - 9.03.2019)

- Kraków Główny - Zakopane (obowiązuje w okresie 9.12.2018 - 9.03.2019)

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki