Nabór na stanowisko Maszynista Stażysta

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. zapraszają do udziału w rekrutacji na stanowisko Maszynista Stażyst

Wymagania:

 • posiadanie licencji maszynisty,
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność,
 • dobra organizacja pracy,
 • niekaralność

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • szkolenie na świadectwo maszynisty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata
 • List motywacyjny kandydata.
 • Kopia świadectwa egzaminu na licencję maszynisty (oryginał do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
 • Kopia licencji maszynisty (oryginał do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
 • Oświadczenie o niekaralności

Zainteresowane osoby prosimy o składanie bądź przesyłanie ofert opatrzonych tytułem „Maszynista Stażysta” zawierających: CV oraz list motywacyjny pocztą na adres:
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków
lub drogą elektroniczną pisząc w tytule maila „Maszynista Stażysta”  na adres e-mail:  km@malopolskiekoleje.com.plkinga.partyka@malopolskiekoleje.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki