Walka ze smogiem

Warunki taryfowe w sprawie przejazdów w ramach akcji pn. „Walka ze smogiem” (obowiązują od 01.03.2018 r. do odwołania)

 1. Warunki stosowania
 1. Na podstawie niniejszych warunków określa się zasady przejazdów podróżnych w przypadku wystąpienia dużego zanieczyszczenia powietrza w regionie miasta Krakowa.
 2. Informację o terminach obowiązywania akcji ”Koleje Małopolskie” sp. z o.o. będzie zamieszczać na stronie internetowej malopolskiekoleje.com.pl po komunikacie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 1. Uprawnieni
 1. Osoby na podstawie oryginalnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego zawierającego wpis ważnych badań technicznych samochodu.
 2. Osoba okazująca ww. dokument może zabrać w podróż liczbę osób wpisaną w dowodzie rejestracyjnym, jako pasażerów, których obowiązana jest wskazać w trakcie kontroli biletów w pociągu.
 3. Zakres ważności
 1. Przejazdy mogą odbywać się w pociągach KMŁ wyłącznie na następujących odcinkach:
 • Kraków Olszanica – Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia,
 • Zastów – Kraków Główny – Skawina,
 • Kraków Główny – Podłęże.
 1. Bezpłatne przewozy osób wskazanych w ust. 1 obowiązują w dniu obowiązywania akcji od godziny 00:01 do godziny 24.00.
 1. Zwroty biletów
 1. Osobom, które nabyły bilety jednorazowe w przedsprzedaży nie przysługuje zwrot należności w związku z ogłoszeniem o wystąpieniu dużego zanieczyszczenia powietrza.
 2. Osobom posiadającym bilety okresowe nie przysługuje częściowy zwrot należności za przejazd w przypadku okazania w pociągu ważnego dowodu rejestracyjnego.
 1. Inne
 1. W przypadku okazania podczas przejazdu pociągami KMŁ, dokumentu niespełniającego wymogów niniejszych warunków, podróżnego traktuje się jak osobę bez ważnego biletu na przejazd.
 2. w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia: Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. i Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt (TP - KMŁ)– dostępnych na stronie www.malopolskiekoleje.com.pl

 

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki