Inwestycja pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”  jest jednym ze strategicznych inwestycji Województwa Małopolskiego, mający na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce. Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie.

 

Cel:

 • możliwość wykonywania usług utrzymaniowo-serwisowych na pojazdach kolejowych,
 • wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich poprzez zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w Małopolsce
 • poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów w przewozach kolejowych na terenie województwa,

Przeznaczenie:

 • obsługa taboru kolejowego z terenu województwa małopolskiego;
 • wykonywanie napraw bieżących i awaryjnych taboru oraz przeglądów okresowych w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3;
 • zapewnienie całorocznego mycia i czyszczenia taboru, w myjni z obiegiem zamkniętym.

Lokalizacja: stacja kolejowa Kraków Towarowy.

Powierzchnia terenu: 3,38 ha (dzierżawa na 30 lat od PKP S.A.).

Projektowane wymiary zewnętrzne hali: ok. 36 m x 141 m.

Łączna pojemność zaplecza: ok. 25-30 pojazdów 4-5 członowych.

Zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego:

Układ torowy:

 • Tory w większości zelektryfikowane;
 • Hala: 3 tory o nawierzchni bezpodsypkowej i długości 140 m, w tym 2 tory przeglądowo-naprawcze, 1 tor myjni z obiegiem zamkniętym;
 • Tory postojowe: 20 torów postojowych o łącznej długości ok. 2 000 m.

Wyposażenie:

 • Myjnia automatyczna, oczyszczalnia ścieków;
 • Tokarka podtorowa;
 • Suwnica mostowa;
 • Urządzenie do pomiaru nacisku kół;
 • Laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół;
 • Podnośniki pojazdów szynowych;
 • Stanowisko badania pantografów;
 • Stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników;
 • Stanowisko do zapiaszczania i odladzania składów;
 • Pomieszczenia magazynowe, socjalne oraz biurowe.

Korzyści:

 • Mniejsza awaryjność taboru;
 • Zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądu;
 • Wyeliminowanie ryzyka oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów;
 • Możliwość inwestowania w nowe składy;
 • Nowe miejsca pracy.

Szczegóły:

Cena brutto realizacji inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego.” przez Konsorcjum Firm Budimex S.A. i KZN Rail Sp. z o.o.

73 949 000 zł netto (90 957 270,00 zł brutto)

Wartość dofinansowania - 59 099 534,40 zł

Termin realizacji inwestycji – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

logotypy mini png


Kalendarium:

30 września 2019 r. - Złożenie wniosku o dofinansowanie.

19 grudnia 2019 r. - Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”.

23 kwietnia 2020 r.  - Uchwała nr 597/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu.

20 maja 2020 r. - Ogłoszenie przetargu na Usługę Inżyniera Kontraktu.

7 lipca  2020 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie.

8 lipca 2020 r. -  Podpisanie umowy wykonawczej na zaprojektowanie i budowę z Konsorcjum firm Budimex S.A i KZN Rail Sp. z o.o..


 Zdjęcia z podpisania umowy z Konsorcjum:

1 37

81011

14

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki