Bilety honorowane

Honorowanie biletów Kolei Małopolskich w pociągach uruchamianych przez spółkę Przewozy Regionalne.

W pociągach uruchamianych przez spółkę Przewozy Regionalne honorowane będą następujące rodzaje biletów z oferty Kolei Małopolskich (nie dotyczy biletów wydawanych z internetu i aplikacji mobilnych z wyjątkiem systemu MKA i aplikacji iMKA):

a) bilety jednorazowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
b) bilety czasowe liniowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
c) bilety jednorazowe T/P wg oferty specjalnej do i ze stacji Kraków Lotnisko wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi,
d) bilety jednorazowe i czasowe wg oferty specjalnej „Bilet dla Seniora”,
e) bilety odcinkowe imienne miesięczne wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
f) bilety odcinkowe imienne miesięczne wg ofert specjalnej „Bilet dla Seniora”,
g) zintegrowany bilet (KMŁ+KMK) wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
h) bilety wg oferty „Taryfa Małopolska” jednorazowe i okresowe (również w przypadku przejazdu do lub ze stacji Kraków Lotnisko),
i) bilety wg oferty „Bilet Górski” jednorazowe i okresowe,
j) bilet na przewóz psa, rzeczy i roweru,
k) bilety wg oferty Bilet miesięczny imienny na przewóz roweru.
l) Bilety wg oferty „Taryfa Sądecka” (strefowe czasowe i strefowe miesięczne).

Honorowanie biletów Przewozy Regionalne w pociągach uruchamianych przez Koleje Małopolskie

1. Koleje Małopolskie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, honorować będzie następujące rodzaje biletów z oferty Przewozy Regionalne:

a) REGIOkarnet,
b) Turystyczny,
c) Sieciowy miesięczny wg taryfy normalnej, ulgi ustawowe (33%, 37%,49%, 51%, 93%), oraz z ulgą 50%,
d) wydane na podstawie REGIOkarty rocznej,
e) wydane na podstawie REGIOkarty półrocznej,
f) bilet jednorazowy wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM (w tym przejazdy grupowe oraz wg oferty „Ty i raz, dwa, trzy”),
g) bilet okresowy odcinkowy miesięczny wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi,
z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM,
h) bilet okresowy odcinkowy tygodniowy i kwartalny wg taryfy normalnej, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM,
i) bilety wg oferty „Bilety czasowe i strefowe” w aglomeracji krakowskiej,
j) bilety wg oferty „Taryfa Małopolska” (jednorazowe i okresowe),
k) bilet na przewóz bagażu ręcznego, psa i roweru,
l) bilety wg oferty „Bilet Górski”,
m) bilety wg oferty „Małopolski bilet miesięczny na przewóz roweru”,
n) bilety wg oferty „Bilety czasowe liniowe”,
o) bilet wg oferty Bilet Świętokrzyski (jednorazowe i okresowe),
p) Bilety wg oferty „Taryfa Podhalańska” (jednorazowe i okresowe),
r) Bilety wg oferty „Taryfa Sądecka” ( strefowe czasowe i strefowe miesięczne).

2. Bilety, o których mowa w ust. 1 lit. a) – h) nie są honorowane na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko – Kraków Olszanica.

Bilety, o których mowa w:
a) ust.1 lit. a) – h), k) oraz o) nie są sprzedawane z systemu UNICARD (MKA i iMKA)
b) ust. 1 lit. a) – c), m), p) oraz r) nie są sprzedawane z internetowych systemów sprzedaży (IPR, koleo, e-podroznik,bilkom2) oraz aplikacji mobilnych (SKY CASH, koleo, e-podroznik).

 

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki