Skargi / wnioski / reklamacje

1. Skargi dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych, w szczególności dotyczące praw i obowiązków pasażerów wynikających z rozporządzenia (WE) 1371/2007, w tym skargi dotyczące niewłaściwego wykonania umowy można kierować na adres przewoźnika:

 "Koleje Małopolskie" sp. z o.o.
30-556 Kraków, ul. Wodna 2,

pasazer@malopolskiekoleje.com.pl

2. Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów ww. rozporządzenia jest:
Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr infolinii 22 460 40 80 lub 801 044 080, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki