Cele

Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Małopolskim na lata 2010-2030, przyjęta uchwałą nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r. przewiduje rozwój infrastruktury i taboru tak, aby zapewnić podaż usług odpowiednią do istniejącego popytu, a przez podniesienie ich jakości, przyczynić się do wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozie towarów i pasażerów, a także zwiększenie dostępności transportowej regionów Małopolski.

W celach szczegółowych Strategii wymieniono między innymi:

- rozwój regionalnych przewozów pasażerskich,

- podniesienie efektywności ekonomicznej, konkurencyjności i atrakcyjności przewozów regionalnych względem transportu drogowego (publicznego i indywidualnego), a w rezultacie przeniesienie części popytu z transportu drogowego na kolejowy. Osiągnięte to zostanie między innymi przez modernizację i zakupy nowego taboru, dostosowanie wielkości składów pociągów do popytu oraz skomputeryzowane i długookresowe planowanie połączeń regionalnych,

Realizując cele Strategii podjęto decyzję o uruchomieniu w pierwszym etapie trzech linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w relacji:

- Tarnów – Kraków – Trzebinia,

- Sędziszów – Kraków – Podbory Skawińskie,

- MPL Balice – Kraków – Wieliczka Rynek

oraz zakup, w ramach Projektu POiŚ 7.3 przy współudziale środków Województwa Małopolskiego, taboru kolejowego służącego do obsługi połączeń aglomeracyjnych w ilości 10 szt., w tym 6 szt. trójczłonowych i 4 szt. Dwuczłonowych, które w ramach umowy dzierżawy zostaną udostępnione Kolejom Małopolskim.      

Powołana przez Samorząd Województwa Małopolskiego Spółka Koleje Małopolskie działać będzie w sferze użyteczności publicznej, w szczególności poprzez:

 1. realizację wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem,
 2. rozwijanie nowoczesnej komunikacji kolejowej na terenie województwa małopolskiego,
 3. wykorzystanie węzłów przesiadkowych Park&Ride z innymi przewoźnikami (MPK, inni przewoźnicy),
 4. zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,
 5. wprowadzenie cykliczności przewozów,
 6. zwiększenie komfortu podróży,
 7. integrowanie komunikacji publicznej,
 8. zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników (komunikacja miejska) oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
 9. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruch pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,
 10. doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,
 11. poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,
 12. zakup i modernizację taboru kolejowego.

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416

30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2

30-556 Kraków

tel:. (12) 30 71 714

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

www.malopolskiekoleje.pl

KRS 0000500799

NIP 677 23 794 45

REGON 123034972

facebook

Współpraca

e-podróznik

Jak dojadę

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

Infolinia:

703 20 20 25 (6:00 - 22:00)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczkilogo