Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. to polski przewoźnik kolejowy. Powołana w celu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego poprzez zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego na terenie województwa małopolskiego.

Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Małopolskim na lata 2010-2030, przyjęta uchwałą nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r. przewiduje rozwój infrastruktury i taboru tak, aby zapewnić podaż usług odpowiednią do istniejącego popytu, a przez podniesienie ich jakości, przyczynić się do wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozie towarów i pasażerów, a także zwiększenie dostępności transportowej regionów Małopolski.

W początkowej fazie swojej działalności tj. od 14.12.2014 r., pociągi spółki Kolei Małopolskich obsługiwać będą trasę Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia, jako pierwszą z planowanych do uruchomienia odcinków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), która ma pełnić funkcję dowozową i umożliwiać wygodne przesiadki na komunikację miejską pasażerom także spoza miasta, dzięki wykorzystaniu punktu przesiadkowego typu Park&Ride w stacji Wieliczka Park.

Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. została powołana na podstawie Uchwały Nr XLIV/705/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego oraz zgodnie z Uchwałą Nr 1518/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku.

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416

30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2

30-556 Kraków

tel:. (12) 30 71 714

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

www.malopolskiekoleje.pl

KRS 0000500799

NIP 677 23 794 45

REGON 123034972

facebook

Współpraca

e-podróznik

Jak dojadę

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczkilogo